Aktuálně

Noc kostelů v pátek 9. června 2017

Noc kostelů je už tradiční akce pořádaná začátkem léta, kdy se v různých evropských zemích otevřou kostely pro širokou veřejnost. Také my v Praze a Plzni jsme se jako každý rok zapojili do této akce. Zde vám přinášíme program kostela sv. Michala v Jirchářích a zároveň vás, bratři a sestry v Kristu, srdečně zveme k návštěvě! Přijďte podpořit naše úsilí se spojenou sbírkou na Zvon reformace a povzbudit se bohatým kulturním programem!

Pro návštěvníky bude po dobu konání Noci kostelů u sv. Michala v Jirchářích na Praze 1 možnost otisknutí speciálního
razítka Zvonu reformace a pro zájemce také malý zvonek - replika tohoto zvonu.
17:00 – 19:00 Vzdělávací a výtvarný program pro děti: soutěž o nejkrásnější zvon.
17:50 – 18:00 Zahájení programu: přivítání v kostele a představení nového zvonu.
18:00 – 18:05 Zvonění na novém Zvonu reformace (společně s původním zvonem), zhotoveném při příležitosti 70. výročí založení Slovenského evangelického a. v církevního sboru v Praze a na oslavu výročí 500 let reformace.
18:05 – 18:40 Varhanní koncert: Michelle Hradecká
18:40 – 19:00 Obrazová prezentace historie kostela a ECAV v ČR: Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR
19:00 – 19:30 Varhanní koncert: Vladimír Kopáčik
19:30 – 20:00 Pěvecký sbor při Slovenském evangelickém a. v. církevním sboru v Praze pod vedením Lýdie Godušové.
20:00 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela – historie a zajímavosti: Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR a sborový farář Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v Praze.
20:30 – 21:00 Pěvecký sbor Vocalica pod vedením Štěpánky Švejdové.
21:00 – 21:45 O letošním výročí 500 let reformace s historikem doc. PhDr. Petrem Hlaváčkem, Ph.D.
21:45 – 22:45 Tóny loutny a mluvené slovo z korespondence osobností reformace: Martin Vítek (loutna) a Nadežda Pagáčová
22:45 – 23:00 Závěr programu se ztišením a modlitbou.
Hudební program se koná s podporou MČ Praha 1.
ecav_cr_noc_kostelu_2017_razitko_nahled_1.jpg

Vyzdvižení Zvonu reformace do věže kostela sv. Michala v Jirchářích

V pátek ráno 5. května 2017 byl Zvon reformace vyzdvižen do věže kostela sv. Michala v Jirchářích. Krátké video z tohoto okamžiku můžete shlédnout na adrese:
https://youtu.be/oupAukR3lqk

První zvonění nového zvonu je plánované na Svatodušní svátky v neděli 4. června 2017 a připomínka zvonu s jeho zvoněním bude i na "Noc kostelů 2017" konanou v pátek 9. června 2017. Pak bude znít zvon jenom o svátcích, proto zveme všechny bratry a sestry, aby si přišli poslechnout jeho hlas a tak podpořit naši činnost.

ecav_cr_noc_kostelu_2017_razitko.jpg

Služby Boží církevních sborů v Praze v čase Velikonoc

Rozpis Veľkonočných bohoslužieb SLOVENSKÉHO EV. A.V. CIRKEVNÉHO ZBORU V PRAHE

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa
Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)
Štvrtok 13. 4. 2017 o 18 hod. – Zelený štvrtok
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Piatok 14. 4. 2017 o 9.30 hod. – Veľký piatok
Pašiové služby Božie
Nedeľa 16. 4. 2017 o 9.30 hod. - 1. Slávnosť Veľkonočná
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Pondelok 17. 4. 2017 o 9.30 hod. – 2. Slávnosť Veľkonočná
Služby Božie

Služby Boží v čase Velikonoc – CÍRKEVNÍ SBOR ECAV V PRAZE

Květná neděle 9. dubna 2017 v 18 hod.
Velký Pátek 14. dubna 2017 v 15 hod.
Hod Boží velikonoční 16. dubna 2017 v 18 hod.

Easter at ST. MICHAEL'S ENGLISH-SPEAKING CONGREGATIONS

Thursday 13.4.: Divine Service at 16:30
Friday 14.4.: Divine Service at 16:30
Sunday 15.4.: Divine Service at 11:00

Ekumenická bohoslužba v Brně

500 let reformace

Vážení přátelé brněnského ekumenického společenství, přijměte srdečné pozvání na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat dne 2. dubna 2017 v 15.00 hod. v brněnském církevním sboru ECAV v ČR, Svatopluka Čecha 35a, za účasti superintendenta Mariána Čopa a představitelů místních církví.
Bohoslužbu bude doprovázet vokálně instrumentální soubor Collegium musicale bonum, pod vedením Karla Frydrycha.
Bohoslužbu bude přenášet Radio Proglas.
Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste všichni zváni.

Oslavy 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze

Slavnostní společenský program u příležitosti 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze
Sobota, 25. 2. 2017 v 16.00 hod., Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

Slavnostní bohoslužebné shromáždění u příležitosti 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze spojené s posvěcením nového zvonu, káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku
Neděle, 26. 2. 2017 v 9.30 hod., Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském