Aktuálně

Služby Boží církevních sborů v Praze v čase Velikonoc

Rozpis Veľkonočných bohoslužieb SLOVENSKÉHO EV. A.V. CIRKEVNÉHO ZBORU V PRAHE

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa
Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)
Štvrtok 13. 4. 2017 o 18 hod. – Zelený štvrtok
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Piatok 14. 4. 2017 o 9.30 hod. – Veľký piatok
Pašiové služby Božie
Nedeľa 16. 4. 2017 o 9.30 hod. - 1. Slávnosť Veľkonočná
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej
Pondelok 17. 4. 2017 o 9.30 hod. – 2. Slávnosť Veľkonočná
Služby Božie

Služby Boží v čase Velikonoc – CÍRKEVNÍ SBOR ECAV V PRAZE

Květná neděle 9. dubna 2017 v 18 hod.
Velký Pátek 14. dubna 2017 v 15 hod.
Hod Boží velikonoční 16. dubna 2017 v 18 hod.

Easter at ST. MICHAEL'S ENGLISH-SPEAKING CONGREGATIONS

Thursday 13.4.: Divine Service at 16:30
Friday 14.4.: Divine Service at 16:30
Sunday 15.4.: Divine Service at 11:00

Ekumenická bohoslužba v Brně

500 let reformace

Vážení přátelé brněnského ekumenického společenství, přijměte srdečné pozvání na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat dne 2. dubna 2017 v 15.00 hod. v brněnském církevním sboru ECAV v ČR, Svatopluka Čecha 35a, za účasti superintendenta Mariána Čopa a představitelů místních církví.
Bohoslužbu bude doprovázet vokálně instrumentální soubor Collegium musicale bonum, pod vedením Karla Frydrycha.
Bohoslužbu bude přenášet Radio Proglas.
Po skončení bude připraveno pohoštění, na které jste všichni zváni.

Oslavy 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze

Slavnostní společenský program u příležitosti 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze
Sobota, 25. 2. 2017 v 16.00 hod., Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

Slavnostní bohoslužebné shromáždění u příležitosti 70. výročí založení Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze spojené s posvěcením nového zvonu, káže Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku
Neděle, 26. 2. 2017 v 9.30 hod., Praha - chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském