Vyznání víry

My, evangelíci augsburského vyznání v České republice, bez rozdílu národnosti, státní a rasové příslušnosti, vyznáváme Ježíše Krista jako Hlavu všeobecné křesťanské církve, vycházeje z Písma Svatého, základního pramene víry i pravidla života a z našich Symbolických knih (Knihy svornosti) jako věrného výkladu Písma Svatého. Hlásíme se do velké rodiny evangelických církví augsburského vyznání a jsme připraveni ke spolupráci na poli ducha, charity a humanity i s jinými církvemi a náboženskými společnostmi. Jsme odhodláni rozvíjet a upevňovat svou evangelickou církev augsburského vyznání, zdokonalovat její vnitřní organizaci založenou na principu rovnoprávnosti všech jejích členů bez rozdílu a podle evangelia Kristova rozšiřovat její duchovní působení a tím zvyšovat její vliv i význam v životě celé společnosti. (Preambule Statutu ECAV v ČR)