Ekumenická bohoslužba v Brně

Srdečně Vás zveme k ekumenické bohoslužbě se slavením večeře Páně 22. října 2017 od 10:00 hodiny v Červeném kostele na náměstí J. A. Komenského v Brně, která se koná při příležitosti výročí 500 let reformace Dr. Martina Luthera.
Kázáním poslouží superintendent ECAV Marián Čop a shromáždění pozdraví Václav Slouk z ŘK farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně.

Bohoslužbu společně připravují:
- Farní sbor ČCE v BRNĚ I, Opletalova 6
- Náboženská obec CČSH v Brně, Botanická 1
- Sbor CB v Brně, Kounicova 15
- Sbor BJB v Brně, Smetanova 20
- Sbor ECM Brno, Lýskova 6
- Církevní sbor ECAV v Brně, Svatopluka Čecha 35a
- Sbor církve ASD, Střední 10