Koncert na památku Dr. Martina Luthera a Alberta Schweitzera 23.02.2018

Vážené sestry a bratři v Kristu,
v tomto roce se budeme v naší církvi věnovat zejména dvěma jubileím – 25. výročí znovuobnovení Evangelické církve augsburského vyznání v České republice a 100. výročí vzniku Československé republiky. Obě události, ta z roku 1993 i z roku 1918, se významně zapsaly do života naší církve a jejich dědictví nás neustále provází, proto se k nim budeme vracet i po zbytek roku 2018.

Ale bylo by chybou nevzpomenout i jiná výročí a památné momenty, které také patří do našich dějin i srdcí. Proto vás srdečně zveme na koncert, který se uskuteční v pátek 23. února 2018 od 18:00 hodin v pražském kostele sv. Michala v Jirchářích. Chrámovou hudbou si připomeneme narození Dr. Martina Luthera a osobnost Alberta Schweizera, který právě v tomto kostele sv. Michala koncertoval. V programu zazní tyto skladby:

1. Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809–1847):
Sonáta d – moll op. 65 č. 6
I. Choral Vater unser im Himmelreich: Andante sostenuto – Allegro molto
II. Fuga: Sostenuto e legato
III. Finale: Andante
2. Giovanni Battista Bononcini (1672–1748):
Griselda: Per la gloria d´adorarvi

3. Henry Purcell (1659–1695):
Music for a while

4. Georg Friedrich Händel (1685–1759):
Rinadlo: Lascia ch´io pianga

5. Johann Pachelbel (1653–1706):
Partita: Was Gott tut, das ist wohlgetan

6. Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813)
Sonáta Es – dur
II. Adagio cantabile
I. Allegro moderato

7. Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Fantazie a fuga g – moll BWV 542

V průběhu večera se představí:

Vladimír Kopáčik (varhany) se varhanní hře začal věnovat na Konzervatoři v Bratislavě, kde studoval hru na varhany a sborové dirigování. V roce 2010 nastoupil na studium varhanní hry na Akademii múzických umění v Praze do třídy MgA. Pavla Černého a později do třídy doc. Jaroslava Tůmy, které ukončil v roce 2015. Po dobu studií koncertoval na Slovensku, v České republice i v zahraničí (Německo, Srbsko, Lucembursko, USA, aj.) V akademickém roce 2013/2014 absolvoval stáž studia varhan na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Německo). Kromě koncertní a liturgické varhanní praxe se věnuje i klavírní hře a výuce. Momentálně působí jako koordinátor hudebního oddělení v Karlínském Spektru, klavírní pedagog a vedoucí pěveckého Sboru Spektrum. Dál vyučuje varhany na ZUŠ Šimáčkova, působí jako korepetitor DPS Radost Praha a jako varhaník spolupracuje s orchestrem Národního divadla v Praze a Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice.

Hana Blachutová (mezzosoprán) studovala zpěv na Konzervatoři Plzeň a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde byla její absolventskou rolí Polly Peachumová v Žebrácké opeře Benjamina Brittena. Už během studií působila např. v operním sboru Divadla J. K. Tyla v Plzni, Pražském filharmonickém sboru, Pražském komorním sboru, Komorním sboru Pražského rozhlasu, letních stagionách Opera Mozart ve Stavovském divadle nebo v Českém filharmonickém sboru Brno, s nímž vystupovala také jako sólistka (G. F. Händel: Mesiáš, W. A. Mozart: Mše C dur KV 66). Podílela se na řadě nahrávek vokální a filmové hudby. Od roku 2012 je členkou sboru Národního divadla v Praze. Věnuje se také pěvecké pedagogice na pražské ZUŠ Simáčkova, kde je zároveň hlasovou poradkyní dívčího pěveckého sboru Radost. Dál působí jako hlasová poradkyně pražského dětského sboru Kampata.

Pavlína Malíková (viola) studovala housle na gymnáziu s uměleckou profilací v Brně. Dále pak vystudovala pedagogickou fakultu na Univerzitě v Hradci Králové, obor učitelství hudební výchovy a dějepisu. V současnosti je posluchačkou Konzervatoře Pardubice a Akademie múzických umění v Praze, kde studuje obor hra na violu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů v sólové i orchestrální hře. Externě spolupracuje s mnoha orchestry jako např. Česká studentská filharmonie, Filharmonie Hradec Králové, BSOP nebo Filmová filharmonie. Při svém pobytu na Novém Zélandu v roce 2015 vedla violovou sekci v Auckland Youth orchestra a Wairau sinfonietta. Zde také vyučovala na St. Peters´s colleague hru na housle, violu a vedla tamní smyčcové soubory. Vedle klasické hudby se věnuje i hudbě populární a to např. ve skupině Electroshock.

Těšíme se na Vaši účast!