Církevní sbor ECAV v ČR v Plzni

Korespondenční adresa: Vojanova 47, 318 00 Plzeň – Skvrňany

Čas a místo konání bohoslužeb:

neděle 18,00 hod. slovenské
pondělí 18,00 hod. české

Kostel "U Ježíška".

Sborový farář: Mgr. Tomáš M. Živný (tel. – mobil: +420739244735, e-mail: zivny@luther.cz)
Sborový dozorce: Mgr. Zdeněk Máša (e-mail: masa@ecav.cz)

Web: http://plzen.ecav.cz/