Informace o výletě do Jáchymova

Dnes byly přihlášeným účastníkům církevního výletu „PO STOPÁCH LUTERSKÉ REFORMACE / 8.-9. září 2017“ rozeslány e-mailem potvrzení závazných přihlášek společně s informacemi o podrobnostech a změnách v programu výletu a platebních podmínkách.

Potěšitelnou zprávou je snížení plánovaných nákladů, které se podařilo dosáhnout dostatečným počtem účastníků, proto i výška poplatku, tedy cena výletu byla každému účastníkovi snížená. Termín zaplacení poplatku a jeho připsání na účet ECAV v ČR je stanoven do pátku 18. srpna 2017.

V případě nejasností nebo neobdržení zmíněného informačního e-mailu kontaktujte bratra Jána Macu - jan.maca@ecav.cz