Koncert 23. února 2018

V pátek 23. února 2018 se odehrál v chrámu sv. Michala v Jirchářích od 18:00 hodin plánovaný koncert na památku Dr. Martina Luthera a Alberta Schweitzera. Shromážděným posluchačům připomněl superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop důvod koncertu a události, které se nejen v únoru vážou s historii naší církve i společnosti v roce 2018. Zejména je to Martinská deklarace z roku 2018, založení Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v Praze, úmrtí Dr. Martina Luthera 18.02.1546 a koncerty Alberta Schweitzera v Praze a v chrámu sv. Michala v Jirchářích zvlášť v létech 1923 a 1928.

Po odehrání hudebního vystoupení Mgr. Marián Čop poděkoval za nádherný zážitek a vynikající výkon každému účinkujícímu a pozval přítomné do Lutherovy síně na společné setkání a rozhovory, kde bohaté pohoštění všem připravil MgA. Vladimír Kopáčik.

Děkujeme účinkujícím i přítomným posluchačům za povzbuzující atmosféru, kterou jsme mohli společně prožít v požehnání našeho Pána!