Mimořádný synod ECAV v ČR

V sobotu 11. listopadu 2017 se v Lutherově síni u kostela sv. Michala v Jirchářích na Praze 1 konalo celocírkevní zasedání mimořádného synodu ECAV v ČR. Na programu byly odložené body jednání z řádného synodu z května 2017, tedy investování finančních prostředků církve a roční příspěvek sborů za člena církve. Všechny předložené návrhy byly schváleny. Pak se přikročilo k hlavní náplni mimořádného synodu a to volbě člena revizní komise ECAV v ČR, superintendenta církve a staršího konzistora církve. Za člena revizní komise byl zvolen Mgr. Martin Jirsák, superintendentem církve ECAV v ČR byl i v dalším funkčním období potvrzen Mgr. Marián Čop. Volba staršího konzistora neproběhla z toho z důvodu, že nebyl navržen žádný kandidát. V závěru zasedání pak bratr superintendent Marián Čop poděkoval za dosavadní obětavou práci v církvi odstupujícímu staršímu konzistoru RNDr. Jaromíru Neumannovi, Csc., kterému funkční období končí 17. listopadu 2017. K poděkování se přidalo celé shromáždění synodu a odevzdalo bratru Neumannovi věcný dar. Na zasedání byl také uveden do své funkce před zástupci sborů církve ředitel úřadu ECAV v ČR Mgr. art. Ján Maca.