Místo konání bohoslužeb v Praze v neděli 13.08.2017 - Lutherova síň

V neděli 13. srpna 2017 se budou konat služby Boží pro Slovenský ev. a. v. církevní sbor v Praze, Církevní sbor ECAV v Praze i Evangelický církevní sbor a. v. anglicky mluvících v Praze - Lutheran Church in Prague v Lutherově síni u kostela sv. Michala v Jirchářích. Důvodem jsou pokračující práce na obnově kostela. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast v Kristově společenství!

Také prosíme ochotné bratry a sestry, aby brigádně i nadále pomáhali s pomocnými pracemi v kostele (úklid, stěhování). Urychlují se tím rekonstrukční práce a komfort při bohoslužebním užívání kostela. Informace o aktuální potřebě pomoci vám sdělí sestra kostelnice M. Vršková a bratr kurátor P. Číčel. Děkujeme všem, kteří pomáhají, pomohli nebo pomohou!