Nový ředitel úřadu ECAV v ČR

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 byl na mimořádném zasedání Konzistoria jmenován do funkce ředitele úřadu ECAV v ČR Mgr. art. Ján Maca. Jmenování bylo přijato na doporučení předsednictva církve na nákladě výsledků řádně vypsaného výběrového řízení a osobního pohovoru s uchazečem.

Zároveň Konzistorium poděkovalo odstoupivšímu řediteli Dis. Jaroslavu Justicovi za veškerou dlouholetou práci, činnost a obětavost pro církev a do dalších let mu popřálo hodně Božího požehnání a spokojenosti.