Slavnostní služby Boží 31. října 2017

V úterý večer 31. října 2017 se v chrámu sv. Michala v Jirchářích shromáždilo početné společenství, které si připomenulo a oslavilo památeční jubileum 500 let od začátku reformace Dr. Martina Luthera. Na dveřích chrámu byl vyvěšen plagát s tezemi proti odpustkům a od 18:00 hodiny začali slavnostní služby Boží s liturgii v českém i slovenském jazyce. Sloužili bratři superintendent ECAV v ČR Marián Čop, zástupce superintendenta David Jurech, farář sboru ECAV v Plzni Tomáš Živný, vikář církve Pavel Roubík a ordinovaný diákon Dominik Žbánek. Po programu, kde vystoupili s písněmi i s doprovodným slovem děti a spěvokol Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze, a po večeři Páně zazpívalo chrámové shromáždění dvoujazyčně Lutherovu píseň "Hrad přepevný".

Pak se přítomné sestry a bratři přesunuli do Lutherově síně, kde večer reformace pokračoval neformálními rozhovory u drobného pohoštění a u dortu s Lutherovou růží.

Spoločné slávnostné služby Božie